RJVMF 1 (1) 2016

 

TABLE OF CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

CARCINOGENS IN FOOD – AFLATOXINS

CANCERIGENI ÎN ALIMENTAŢIE – AFLATOXINELE

Conf.univ.dr. SIMION Violeta-Elena

Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România

REZUMAT

În acest studiu, un total de 41 de probe de alimente consumate frecvent de populaţie – mălai, făină, cereale procesate şi fulgi de porumb, pufuleţi, condimente, arahide, seminţe de floarea-soarelui, cafea şi ceai prelevate randomizat din supermarket, magazine de proximitate, şi gospodării din Bucureşti, au fost analizate privind contaminarea cu AF totale prin metoda imunoenzimatică ELISA. AF totale au fost determinate în proporţie de 56.09% din probele analizate, cu valori cuprinse între 0.001 – 7.14 μg/kg. Prezenţa larg răspândită a AF în alimente poate fi considerată a fi un potenţial pericol pentru sănătatea umană.

CUVINTE-CHEIE: alimente, aflatoxina totală, metoda ELISA

ABSTRACT

In this study, a total of 41 food samples commonly consumed by the population – milled corn, flour, cereals and cornflakes, corn snacks, spices, peanuts, sunflower seeds, coffee and tea taken randomly from supermarkets, neighborhood stores and households from Bucharest, were analyzed for AF total by using linked immunosorbent assay (ELISA) technique. AF total was detected in 56.09% samples with a levels ranged from 0.001 to 7.14 μg/kg. The widespread presences of AF in food may be considered to be a potential hazards for human health.

KEYWORDS: food, AF total, ELISA technique

Read Full Article


MANAGEMENT OF EXTENSIVE MANDIBULAR TUMORS IN THREE LARGE BREED DOGS

MANAGEMENTUL TUMORILOR MANDIBULARE EXTINSE LA TREI CÂINI DE TALIE MARE

Ciprian Ober1, Mădălina Dragomir2, Liviu Oana1, Cosmin Peștean3, Orsolya Sàrpataki4, Marian Taulescu5

1. Departamentul de Tehnici Operatorii, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, România; 2. Studentă anul 5, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, România; 3. Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, România; 4. Departamentul de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, România; 5. Departamentul de Anatomie Patologică și Diagnostic Necropsic, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, România

REZUMAT

Trei câini de talie mare din rase, vârste și sexe diferite au fost prezentați la consultație deoarece prezentau salivație excesivă, respirație ihoroasă, sângerări bucale, inapetență și/sau disfagie. La examenul clinic au fost puse în evidență diferite formațiuni extinse la nivelul mandibulei. Exame­nele hematologice și biochimice preoperatorii nu au evidențiat modificări relevante. Examenele radiologice au evidențiat creștere și invazivitate de diferite grade la nivelul mandibulei și gingiei. După discuția cu deținătorii, cărora li s-a explicat inclusiv efectul intervențiilor asupra cosmeticii și prognosticul, s-au efectuat hemandibulectomii rostrală bilaterală, totală, respectiv centrală. cei trei pacienți s-au adaptat foarte ușor noii condiții, iar impactul asupra esteticii orale a fost minim. Examenul histopatologic a evidențiat un osteosarcom, un melanom și un epulis fibromatos. La cei trei pacienți, hemimandibulectomiile au dus la o recuperare cosmetică și funcțională bune, cu ameliorarea semnelor clinice și a calității vieții, fără recidive locale la 4 luni postoperator.

CUVINTE-CHEIE: câine, epulis fibromatos, hemimandibulectomie, osteosarcom, melanom

ABSTRACT

Three dogs of different large breeds, age and gender were presented with the history of excessive salivation, bad breath growth, oral bleeding, inappetance and/or dysphagia. Physical examination revealed different extensive masses at the level of mandibular ramus. Haematology and serum biochemical profiles were within the normal range. Plain radiography revealed extensive growth involving the lower mandible and gingiva. After discussions with the owners regarding cosmetic changes and prognosis, bilateral rostral hemimandibulectomy, total hemimandibulectomy and central hemimandibulectomy were performed. The dogs recovered uneventfully after surgery with no major cosmetic change on oral cavity. Histopatologic examination revealed an osteosarcoma, a melanoma and a fibromatous epulis. The hemandibulectomies provided good cosmetic and function, improved clinical signs and quality of life, with no local recurrence of tumor at 4 months postoperatively in the three patients from the study.

KEYWORDS: dog, fibromatous epulis, hemimandibulectomy, osteosarcoma, melanoma

Read Full Article


ULTRASOUND DIAGNOSIS OF THE MOST COMMON CARDIAC TUMORS IN DOGS

DIAGNOSTICAREA ECOGRAFICĂ A CELOR MAI FRECVENTE TUMORI CARDIACE LA CÂINE

Medic veterinar Florin Leca

Clinica Veterinara “Doctor’s Vet Univers” București, Drd. Facultatea de Medicină Veterinară București, Redactor “Revista Română de Cardiologie Veterinară”

REZUMAT

Investigațiile paraclinice avansate, alături de o mai bună conștientizare a patologiei cardiace, a dus în ultimii 10 ani la creșterea reală sau artificială a numărului de cazuri de boli neoplazice dia­gnosticate la animalele de companie din România. Patologia neoplazică, foarte frecvent întâlnită la câine și pisică, necesită o abordare multidisciplinară atunci când afectează aparatul cardio-vascular. Astfel colaborarea clinicianului cu medicul cu competente în cardiologie, oncologie, chirurgie sau anatomo-patologie devine piatra de temelie a unei abordări corecte a cazurilor de tumori cardiace la animalele de companie. Din categoria metodelor paraclinice, ecocardiografia transtoracică repre­zintă o metodă neinvazivă accesibilă, cu o relevanță superioară radiografiei și inferioară computer tomografului. Costul redus al ecocardiografiei comparativ cu C.T.-ul, dar și lipsa complicațiilor date de anestezia pacientului din timpul examinării computerizate transformă examenul ecografic în prima metodă de diagnostic paraclinic a neoplaziei cardiace.

CUVINTE-CHEIE: boli neoplazice, tumori cardiace, examen ecografic

ABSTRACT

In the last 10 years, advanced laboratory investigations, along with a good awareness of cardiac pathology, led to a real or artificial growth of cases with neoplastic disease in pets in Romania. Neo­plastic pathologies, frequently encountered in dogs and cats, requires a multidisciplinary approach when it affects the cardio-vascular system. The cooperation of clinician with the doctor specialised in cardiology, oncology, surgery or anatomical pathology becomes the base of a correct approach for cases with cardiac tumors. The transthoracic echocardiography is an available non-invasive method, with a high relevance compare to X-Ray and inferior to computer tomography. The low cost of echo­cardiography compared to C. T., and lack of patient’ complications in anesthesia during computerized examination turns ultrasound exam in the first paraclinically diagnostic method of cardiac neoplasia.

KEYWORDS: neoplastic disease, cardiac tumors, ultrasound exam

Read Full Article


CLINICAL CASES

HEPATIC FUNCTION EVALUATION FOR FELINE PROLIFERATING PROCESSES TYPE MAMARY CARCINOMA

EVALUAREA FUNCȚIONALĂ A FICATULUI LA FELINE CU PROCESE PROLIFERATIVE DE TIP CARCINOMATOS LA NIVEL MAMAR

Preda Cristina Angela

Șef de lucrări, Doctor în Științe Medical Veterinare Facultatea de Medicină Veterinară București, România

REZUMAT

Din totalitatea cazurilor s-a ales un număr de 29 de feline considerate reprezentative, care au pre­zentat modificări de tip proliferativ – carcinomatos la nivel mamar, cele mai frecvente forme întâlnite în activitatea clinică. S-a realizat evaluarea activității hepatice prin determinarea markerilor hepatici enzimatici și metabolici, profilul hematologic, alături de evaluarea ultrasonografică, imaginile cele mai sugestive fiind prezentate în partea de rezultate. Evaluările au fost făcute cu analizatorul biochimic Mindray BA 88-A, analizatorul biochimic IDEXX VetTest, analizatorul hematologic IDEXX VetAutoread și Mindray CA 2800 Vet, Ecograful AQVILA ESAOTE VET PRO și MYLABTM 30VET GOLD.

CUVINTE-CHEIE: tumori mamare, markeri hepatici biochimici enzimatici și metabolici

ABSTRACT

29 representative feline were chosen from all cases who presented proliferative changes – breast carcinoma, the most common form encountered in clinical practice. The evaluation of hepatic activity was done by determinating the enzymatic and metabolic hepatic markers, hematological profile, together with the ultrasound evaluation, the most suggestive ultrasound images being presented at the results part. The evaluations were made with biochemical analyzer Mindray BA 88-A, IDEXX VetTest biochemical analyzer, IDEXX VetAutoread hematological analyzer and Mindray CA 2800 Vet, Aqvila ESAOTE VET ultrasound computer and MYLABTM 30VET PRO GOLD.

KEYWORDS: mamary tumors, hepatic, biochemical, enzymatic and metabolic markers

Read Full Article


OVARIAN ADENOCARCINOMA IN A FEMALE DOG (CASE REPORT)

UN CAZ DE ADENOCARCINOM OVARIAN LA CĂȚEA

Dr. Gabriela Georgescu1, Dr. Teodoru Soare2, Conf. Dr. Alexandru Diaconescu3

1. Centrul Veterinar Vetservice, 2. Facultatea de Medicină Veterinară București

REZUMAT

O femelă de 10 ani a fost adusă la clinică, fiind apatică și inapetentă. Examenul clinic a relevat faptul că animalul era hipotermic, având mucoase palide, hematurie și melenă. Din rezultatele de labo­rator s-a observat o anemie moderată. Examenul ecografic abdominal a evidențiat prezența unor mase solide bilaterale. Pacienta a fost restabilită hemodinamic, iar apoi s-a intervenit chirurgical. Pe baza laparatomiei și a ovariohisterectomiei, cu recoltarea probelor pentru examenul histopatologic, diagnosticul a fost: adenocarcinom ovarian și hiperplazie miometrială.

CUVINTE-CHEIE: examen clinic, adenocarcinom ovarian, hiperplazie uterină

ABSTRACT

A 10 years old female was brought to the clinic, being lethargic and inapetent The clinical examina­tion revealed hypothermia, pale mucous membranes, hematuria and melena. The laboratory results showed a moderate anemia. The abdominal ultrasound exam revealed the presence of a bilateral solid masses. The heamodynamic parameters were stabilized and after this, the patient went into surgery. Based on the laparotomy, ovariohysterectomy and samples taken for histopathological examination, the diagnostic was: ovarian adenocarcinoma and myometrial hyperplasia.

KEYWORDS: clinical examination, ovarian adenocarcinoma, uterine hyperplasia

Read Full Article


BUKSHI – LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA (CASE REPORT)

BUKSHI – LIMFOM LIMFOBLASTIC (PREZENTARE CAZ)

Ruxandra Otilia Cristea¹, Preda Cristina Angela², Soare Teodoru3, Constantinescu Radu4, Leca Florin5

1.Clinica Standardvet, 2,3,4. Facultatea de Medicină Veterinară București, 2. Cabinet Veterinar individual Doctor’s Vet Univers

REZUMAT

Limfomul malign reprezintă proliferarea malignă a ţesutului limfoid solid. Acesta încadrează două mari grupe: limfoamele maligne non-Hodgkiniene și limfoamele Hodkin (proliferari maligne monoclonale ale celulelor care formează ţesutul limfoid; multiplicări anormale ale limfocitelor T şi B în diferite stadii de diferenţiere și maturare). Cel mai frecvent, câinii sunt diagnosticați cu limfoame originare în celulele B. Câinele metis de 16 ani, Bukshi, s-a prezentat cu poliadenopatie (submandibulari, prescapulari, inghinali, poplitei), mucoase anemice. Examenul citologic a confirmat diagnosticul de limfom malign B celular. Cu toate complicațiile specifice bolii și vârstei, în urma chimioterapiei și intervenției chirurgicale evoluția pacientului a fost bună.

CUVINTE-CHEIE: câine, limfom, chimioterapie, splenectomie

ABSTRACT

Malignant lymphoma is a malignant proliferation of lymphoid solid tissue. It falls two major groups: non-Hodgkin’s malignant lymphomas and Hodgkin’s lymphoma (malignant monoclonal proliferation of lymphoid cells that form the tissue, chaotic copies of T and B lymphocytes at various stages of differentiation and maturation). Dogs are most commonly diagnosed with lymphoma B cells. Metis dog of 16 years, Bukshi, was shown in clinical poliadenopatie, mucous anemic. Cytological examination confirmed the diagnosis of malignant B cell lymphoma. In spite of the complications and old age, after chemotherapy and surgical procedure the clinical evolution of the patient was good.

KEYWORDS: dog, lymphoma, chemotherapy, splenectomy

Read Full Article


REVIEW

MAMARY GLAND TUMORS IN A FEMALE DOG – THE IMPLICATIONS OF STEM CELL THERAPY

TUMORILE GLANDEI MAMARE LA CĂȚEA – IMPLICAȚIILE TERAPIEI CU CELULE STEM

E.V. Șindilar, Diana Busuioc

Facultatea de Medicină Veterinară Iași

REZUMAT

Prezentul articol înglobează o serie de informații referitoare la tumorile glandei mamare la cățea, pornind de la anatomia glandei mamare a acestei specii și continuând cu factorii ce predispun la declanșarea procesului tumoral, sintetizând părerea diverșilor autori din literatura de specialitate asupra clasificării tumorilor și a metodelor de terapie folosite până în prezent de către aceștia.

CUVINTE-CHEIE: tumori mamare, glanda mamară, proces tumoral

ABSTRACT

This article includes some information on mamary gland tumors in female dog, from the anatomy of mammary gland of female dog and continuing with the factors that predispose to the tumoral process onset, summarizing the opinion of different authors in the literature on the classification of tumors and methods therapy used.

KEYWORDS: mamary tumors, mamary gland, tumoral process

Read Full Article


VENERIAN TUMOR – IS IT TRANSMISSIBLE IN CANINE?

TUMORA VENERIANĂ, TRANSMISIBILĂ LA CANIDE?

Bogdan Alexandru Vițălaru, Dan Crînganu, Raluca Crînganu

Facultatea de Medicină Veterinară București

REZUMAT

Tumora veneriană transmisibilă (TVT) se mai numește și sarcom infecţios, granulom venerian,

limfosarcom transmisibil sau tumora Sticker. TVT este o tumora reticulo-endotelială neobişnuită

a câinelui, care apare, de obicei, la nivelul organelor genitale externe, ocazional la nivelul celor

interne. Se transmite prin contact direct, cel mai adesea prin copulaţie. Este o tumoră contagioasă

care se transmite împreună cu celulele viabile şi reuşeşte să traverseze barierele complexului major

de histocompatibilitate dintre câini, dar şi dintre membri familiei Canidelor, cum ar fi vulpile, coioţii

şi şacalii.

CUVINTE-CHEIE: tumoră veneriană transmisibilă, câine, organ genital

ABSTRACT

Venerian transmissible tumor (VTT) is known also as infectious sarcoma , venerian granuloma, transmissible lymphosarcoma or Sticker tumor. VTT is a tumor unusual at dog, that typically occurs in the external genital organs, and occasionally in the internal genital organs. It is transmitted by direct contact, most often through copulation. It is a contagious tumor transmitted with viable cells that cross the barriers of major histocompatibility complex between dogs, but also between Canids family members such as foxes, coyotes and jackals.

KEYWORDS: venerian transmissible tumor, dog, genital organ

Read Full Article