RJVMF 5 (3) 2017

TABLE OF CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

 ASPECTE CLINICE ȘI TERAPEUTICE ALE UNOR DERMATOPATII ALERGICE LA CABALINE

CLINICAL AND THERAPEUTICAL ASPECTS OF SOME ALERGIC DERMATITIS IN HORSES

Prof. Univ. Dr.Gheorghe Solcan*, Asist. Univ. Dr. Alina Anton, dr. Marinel Bîrsan

USAMV Iași, Facultatea de Medicină Veterinară

REZUMAT

Dermatitele alergice la cabaline pot fi consecințe ale unor reacții de hipersensibilizare sistemice sau localizate. Urticaria se întâlneşte cel mai frecvent la cabaline, putând fi determinată de numeroşi alergeni: medicamente, furaje concentrate, infecţii, infestaţii parazitare, înţepături de insecte, boli interne, tumori maligne, polenuri, spori de mucegaiuri. Angiedemul poate fi asociat cu urticaria, în cazul acțiunii severe a alergenilor, mai ales în cazul administrării intravenoase. Forma cea mai severă de angiedem este anazarca, datorată sensibilizării la toxine bacteriene (Streptococcus equi). Dermatita de hipersensibilizare la înţepături de culicoizi este frecventă la cai, cu caracter sezonier (primăvara-vara) localizată pe zonele expuse înțepăturilor. Dacă animalele cu alergie la Culicoides spp. suferă mai frecvent de afecţiuni respiratorii, comparativ cu cele nealergice, se poate suspecta atopia (predispoziția genetică la alergii). Dermatita alergică de contact este determinată de: insecticide, mase plastice, materiale din cauciuc, săpunuri, şampoane, gudroane, unele plante şi diverse medicamente topice. Tratamentul constă în evitarea contactului cu alergenii, administrarea de corticoizi, antihistaminice și desensibilizante nespecifice.

CUVINTE-CHEIE: cabaline, alergie, urticarie, edem angioneurotic, Culicoides spp.

ABSTRACT

Allergic dermatitis in horses could be due to systemic or local hypersensitivity reactions. Urticaria is very much encountered in horses being induced by numerous allergens: drugs, concentrated feed, parasites, insects bites, infections, internal diseases (tumors), pollens and spores of fungus. Angioedema could be associated with urticarial, in case of more severe action of allergens, especially when they are inoculated intravenously. The most severe form of angioedema is anazarca due to hypersensitivity to Streptococcus equi toxins. Hypersensitivity to Culicoides is a very common seasonal allergic dermatitis in spring and summer season. If animals with Culicoides allergy are predisposed to respiratory diseases we may suspect an atopic status (genetically predisposition to allergy). Contact allergenic dermatitis is induced by: insecticides, plastic materials, rubber, shampoos, tar, some plants and topical drugs.

KEYWORDS: horses, allergic dermatitis, urticaria, angioedema, Culicoides spp.


ORIGINAL ARTICLE

CERCETĂRI ASUPRA PARAZITOZELOR INTESTINALE LA PĂSĂRI DE CURTE (GALLUS DOMESTICA)

RESEARCH ON INTESTINAL PARASITES IN POULTRY (GALLUS DOMESTICA)

Olimpia Iacob1, Vicențiu–Ștefănel Prisecaru2

1. Conf. univ. dr. la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Departamentul Clinici, Disciplina Parazitologie și Boli parazitare; 2. Dr. medic veterinar (DVM) în cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare din Localitatea Negrești (județul Vaslui)

REZUMAT

Cercetările s-au desfășurat asupra unui efectiv de 406 păsări (Gallus domestica), în zece gospodării din localitatea Negrești (județulVaslui), cu scopul de a studia parazitozele digestive la păsările adulte, implicațiile epidemiologice în declanșarea episoadelor clinice la pui și consecințele economice. Efectivul de păsări a fost investigat, timp de un an, epidemiologic, clinic, paraclinic, morfopatologic, parazitologic și terapeutic. S-au prelevat, în condiții sterile, 200 probe medii de fecale, care s-au prelucrat coproparazitologic în Clinica de Parazitologie și Boli parazitare a Facultății de Medicină Veterinară Iași. Morfopatologic, s-au examinat intestinele provenite de la păsări tăiate în gospodării, iar exemplare de paraziții prelevate s-au conservat în recipienți cu alcool de 70º. Examinarea și microfotografierea s-au făcut la microscopul Motic, oc. 10 x ob. 10, 20, 40. Rezultatele obținute au relevat infestații digestive concomitente cu speciile: Eimeria necatrix, E. maxima, E. tenella, Raillietina tetragona, Ascaridia galli, Capillaria annulata, C. contorta, Heterakis gallinae. Infestația digestivă a păsărilor a fost maximă vara (Eimeria, OPG: 7500; Ascaridia, OPG: 4900) și minimă iarna (OPG: 0-50). Terapia s-a făcut cu Rombendazol (Albendazol), 10 mg/kg greutate corporală, comprimate administrate individual pe cale orală, cu eficacitate foarte bună (95-100%). Păsările infestate subclinic constituie sursa principală de poluare parazitară a spațiilor comune, perpetuarea paraziților și perenizarea parazitozelor în sistemul traditional de creștere. Aplicarea profilaxiei sistează calitatea de sursă de paraziți a păsărilor adulte.

CUVINTE-CHEIE: Gallus domestica, sistem tradițional, parasitism intestinal multiplu, poluare parazitară, perenizare, Albendazol

ABSTRACT

The research was carried out on 406 birds (Gallus domestica) in ten households in Negresti (Vaslui area), in order to study the digestive parasites in adult birds, the epidemiological implications of clinical episodes in chickens and the economic consequences. The poultry has been epidemiologically, clinically, paraclinically, morphopathologically, parasitologically and therapeutically investigated for one year. A total of 200 medium faecal samples were collected, in sterile conditions, from the shelters, then were coproparasitologically analyzed in the Parasitology and Parasitic Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine Iasi. Intestines from ten birds sacrificed in households were morphopathologically examined; of the intestinal contents, parasites were taken and conserved in 70° alcohol containers. Examination and microphotography were performed using Motic microscope, oc. 10 x ob. 10, 20, 40. The obtained results revealed concomitant digestive infestations with certain parasite species: Eimeria necatrix, E. maxima, E. tenella, tetraliona tetragona, Ascaridia galli, Capillaria annulata, C. contorta, Heterakis gallinae. Bird’s digestive infestation was maximal in summer (Eimeria, OPG: 7500; Ascaridia, OPG: 4900) and minimum in winter (OPG: 0-50). For therapy, Rombendazole (Albendazole), 10 mg / kg body weight was used, orally administered tablets for each individual, with very good efficacy (95-100%). Adult subclinically infected birds represent the main source of parasitic pollution of common areas, the perpetuation of parasites, and the persistence of parasitosis in the traditional breeding system. Use of medical prophylaxis stops the adult birds from being a source of parasites.

KEYWORDS: Gallus domestica, traditional system, multiple intestinal parasitism, parasitic pollution, persistence, Albendazole


CLINICAL STUDY

INCIDENŢA GIARDIA DUODENALIS LA CÂINII ŞI PISICILE CE SE PREZINTĂ LA CONSULTAŢIE ÎN CABINETELE VETERINARE DIN BUCUREŞTI

GIARDIA’S INCIDENCE IN DOGS AND CATS IN VETERINARY CLINICS PLACED IN BUCHAREST

Șef lucrări Dr. Daniel Lescai, Dr. Cristina Topală

Daisy-Vet Bucureşti

REZUMAT

Infestația cu Giardia este comună la câine și pisică. Acest studiu are ca scop evidențierea prezenței acestui parazit la animalele din zona urbană care prezintă sau nu semne clinice. Grupul de cercetare cuprinde 55 de subiecți, câini și pisici, din Sectorul 1, București, aduși la vizitele regulate la medicul veterinar specialist în cele două clinici veterinare. Diagnosticul se bazează pe utilizarea unor teste rapide care au o sensibilitate de 96% și o specificitate de 97.22% la un timp de citire de 8 minute. Principalul motiv al studiului este că animalele de companie se află în contact strâns cu oamenii. Rezultatele relevă un procent mai ridicat de teste pozitive la pisici și mai scăzut la câine, respectiv 73% dintre pisici fiind pozitive și 9.3% dintre câini. Având în vedere că perioada în care s-a defașurat studiul este în sezonul de iarnă există o probabilitate redusă ca animalele să își petreacă timpul afară, ceea ce înseamnă că subiecții pozitivi sunt în strâns contact cu oamenii, adulți sau copii. Considerăm că parazitismul animalelor de companie cu Giardia duodenalis reprezintă o problemă de siguranță publică și susținem că este necesară stabilirea unui protocol de prevenție și tratament a giardiozei la animalele de companie.

CUVINTE-CHEIE: Giardia duodenalis, câini, pisici, siguranță publică

ABSTRACT

Giardia infection in dogs and cats is a common one. This research aims to find out if dogs and cats from a specific urban area are positive for this parasite, with or without clinical signs. As a result, the research group was of 55 dogs and cats from sector 1, Bucharest, brought in for regular veterinary visit in two veterinary clinics. Diagnostic is based on in house fast commercial tests with claimed 96% sensibility and 97.22% specificity and a reading period of 8 minutes. One of the reasons of this study is that dogs and cats were in close contact with owners. Results revealed a significant positive tests percentage for cats and a small one for dogs. 73% of cats were positive for Giardia duodenalis. Only 9.3% of dogs were positive, by contrast, for Giardia duodenalis. Giving that the research took place during winter time, there are less opportunities for cats and dogs to spend more outside time. This means that positive dogs and cats were in close contact with owners, adults and children. We believe that raising awareness for this parasite infection in pets could be beneficial for public safety. In the same time we suggest an improved protocol for prevention and treatment of Giardia infections in dogs and cats.

KEYWORDS: Giardia duodenalis, dogs, cats, public safety


CLINICAL CASE

BABESIOZA LA CABALINE, CAZ CLINIC

EQUINE BABESIOSIS, CLINICAL CASE

Dan Eugen Gîscă, DVM, PhD

Cabinet Medical Veterinar dr. Gîscă Dan, localitatea Vânători, Județul Galați, strada Bradului nr 41

REZUMAT

Babesioza este o piroplazmoza transmisă prin căpușe, produsă de Babesia sp. Este o afecțiune gravă la animalele domestice, manifestată clinic prin febră mare, hemoglobinurie, icter, anemie și deces.

CUVINTE-CHEIE: febră, hemoglobinurie, icter, anemie

ABSTRACT

Babesiosis, a hemoprotozoan a tick borne infection, caused by Babesia Sp. Is a serious disease reported amongst domestic animals with clinical signs such as high fever, haemolytic crisis, hemoglobinuria, jaundice, anemia, and death.

KEYWORDS: fever, hemoglobinuria, jaundice, anemia


REVIEW

SINDROMUL DISPARIŢIEI COLONIILOR DE ALBINE

COLONY COLLAPSE DISORDER (CCD) – A REVIEW

Conf. Univ. Dr. Narcisa Mederle, Dr. Adrian Balint, Prof. Univ. Dr. Sorin Morariu, Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dărăbuș

Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” from Timișoara, Faculty of Veterinary Medicine, Timișoara – 300645, Str. Calea Aradului, nr.119, România

REZUMAT

Endoparazitoză digestivă, nosemoza afectează colonia de albine producând pierderi importante prin scăderea producţiilor, depopulare şi mortalitate. Boala este produsă de două specii de microsporidii, paraziţi unicelulari, care există sub două forme: sporulată (formă de rezistenţă) şi vegetativă: Nosema apis și Nosema ceranae. Noua specie Nosema cerana, mult mai patogenă decât N. apis, este puternic implicată în sindromul depopulării coloniilor de albine. Albinele infestate mor departe de stup, lucru ce determină apariția unui declin impresionant și progresiv în familiile afectate, remarcabile fiind atât scăderea numărului de albine, cât și diminuarea severă a producțiilor. Scopul acestei lucrări a fost Acela de a descrie tabloul epidemiologic complex al acestei parazitoze, de a actualiza informațiile privitoare la Sindromul dispariţiei coloniilor de albine (CCD) și de a identifica factorii favorizanți implicați în declanșarea și transmiterea bolii.

CUVINTE-CHEIE: albine melifere, sindromul depopulării coloniilor

ABSTRACT

Digestive endoparasitosis, nosemosis affects the colony of bees, causing significant losses through decreased production, depopulation and mortality. The disease is produced by two microsporids species, unicellular parasites, which exist in two forms: sporulated (form of resistance) and vegetative: Nosema apis and Nosema ceranae. The new Nosema cerana, much more pathogenic than N. apis, is heavily involved in Colony Collapse Disorder syndrom (CCD). Infected bees die far from the hive. The result is an impressive and progressive decline in affected families. Remarkable are both the decrease in the number of bees and the severe decrease in production. The purpose of this paper was to describe the complex epidemiological aspects of this parasitosis, to update information on Colony Collapse Disorder syndrome (CCD) and to identify the contributing factors involved in the onset and transmission of the disease.

KEYWORDS: honey bees, Colony Collapse Disorder