ÎNCEPUT DE DRUM…

DR. GABRIELA GEORGESCU, COORDONATOR REVISTA

Revista „Romanian Journal of Veterinary Medicine & Pharmacology se adresează în primul rând medicilor veterinari clinicieni, oferind subiecte de actualitate celor preocupați de dezvoltarea lor profesională. Venim pe piața aproape virgină a revistelor științifice veterinare românești cu un nou concept, cu ediții bilunare, fiecare dedicată unei alte teme ca: Toxicologie, Parazitologie clinică, Endocrinologie etc. Revista conține informație de valoare ridicată dată de articole originale și de noutăți medicale prezentate în capitolul “Articole Review”, unde se găsesc articole și rezumate din literatura publicată recent, comentarii și rapoarte des-pre noi tehnologii medicale, selectate cu atenție de comitetul editorial. „Romanian Journal of Veterinary Medicine & Pharmacology” se dorește a fi un forum de comunicări și discuții pe tema ultimelor descoperiri în medicina veterinară clinică pentru animale de companie și de fermă.

Revista este disponibilă si în format online, fiind accesibilă pe orice dispozitiv electronic, oriunde vă doriți și oricând aveți nevoie. De asemenea, cei care doresc pot solicita un exemplar printat al revistei.

În primul număr al revistei, dedicat Oncologiei, am încercat să in-tegrăm date clinice și informație științifică de la o varietate de discipline conexe și din surse foarte variate pentru a oferi medicilor ve-terinari interesați de domeniul oncologiei noutăți privind etiologia, diagnosticul, evoluția clinică și prevenirea cancerului la animalele domestice. Astfel, acest număr a urmărit să acopere cât mai multe aspecte ale oncologiei veterinare, de la aplicarea noilor metode de laborator în detectarea precoce și tratamentul cancerului, prevenirea bolilor neoplazice și, nu în cele din urmă, diminuarea suferinței în cazul pacienților oncologici. Fiecare articol reprezintă opinia autorilor și este în întreaga lor responsabilitate din punct de vedere științific și etic și nu a comitetului de redacție sau a editurii care îl publică.

În final, aș dori să mulțumesc persoanelor care au fost de acord să contribuie la realizarea acestei reviste, întrerupându-și îndeletniciri mult mai profitabile și care nu au considerat că și-au pierdut vremea, autorilor articolelor publicate, care ne-au oferit cu amabilitate roadele muncii lor, membrilor comitetului redacțional care a revizuit articolele și întregii echipe redacționale, care ne-a acordat sprijin necondiționat.