RJVMF 6 (4) 2017

 

 

ORIGINAL ARTICLE

SINDROM DE PICĂ STEREOTIP LA O PISICĂ DOMESTICĂ URMAT DE TREI EPISOADE DE OCLUZIE INTESTINALĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE CINCI LUNI

STEREOTYPICAL PICA SYNDROME IN A DOMESTIC CAT RESULTING IN THREE EPISODES OF ENTERAL OCCLUSION DURING A FIVE MONTHS PERIOD

Lector Univ. Dr. Lescai Daniel

Facultatea de Medicină Veterinară-Universitatea “Spiru Haret”, Daisy-Vet, Bucureşti

REZUMAT

Cazul este bazat pe o succesiune de trei episoade de ocluzie intestinală produse de corpi străini ingeraţi de un motan domestic, în vârstă de opt ani, supraponderal. Faptul ieşit din comun este reprezentat de atracţia inexplicabilă pentru un tip de jucărie oferit clienţilor unui lanţ de magazine la o anumită valoare a bonului fiscal. Aceste jucării sunt sub forma unor personaje de desen animat, strumpfi, cu o dimensiune de 3-4 centimetri, iar perioada în care sunt produse episoadele de ocluzie coincid cu perioada în care se desfăsoară respectiva campanie de marketing, aprilie-septembrie. Pe scurt, se produce un episod iniţial de ocluzie intestinală, urmat de un al doilea la distanţă de patru luni, acesta fiind urmat de un al treilea episod la distanţă de aproximativ o lună. În toate cazurile, obiectul ce a cauzat ocluzia este un fragment de jucărie de material plastic, fiind considerat a reprezenta capul acestor personaje de desene animate. Fiecare episod de ocluzie este remediat prin enterotomie, gradul de dificultate crescând de la o intervenţie la alta. În ciuda recomandării de scoatere din mediul de viaţă al feline a obiectelor similare, se ajunge la un număr de trei enterotomii în decurs de aproximativ cinci luni.

CUVINTE-CHEIE: enterotomie, ocluzie intestinală, sindrom de pică, pisică, strumpf

ABSTRACT

This presentation is based on three episodes of enteral occlusion in a male cat, eight years old, overweight, following foreign body ingestion. What is so special about this case is the inexplicable attraction to a specific toy type, which is offered to the clients of a supermarket network. These toys have the shape of well known cartoon characters, The Smurfs, having 3-4 centimeters in lenght and the occlusion episodes are superimposed on the marketing campaign, from april to september. In short, there is a first occlusion episode, followed by a second one after four months and a third one, a month after the last one. In all cases the foreign object guilty for the enteral occlusion is in the shape of the head of these Smurfs. Each occlusion is followed by an enterotomy procedure, the second and the third one, being considerably more difficult than the first one. Even though there has been issued a strong recommendation to keep the toys away from the reach of the cat, there is a final, until the documentation of this case, of three enteral occlusion caused by the same type of object.

KEYWORDS: enterotomy, enteral occlusion, pica syndrome, cat, smurf


ORIGINAL ARTICLE

SIMPLE SURGICAL LIGATION AND MANAGEMENT OF AN INTRAOPERATIVE COMPLICATION FOR TREATMENT OF PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN TWO BICHON DOGS

Ciprian Ober*1, Iuliu Scurtu*2, Lucia Bel1, Cosmin Peștean3, Sidonia Bogdan1, Vlad Luca1, Liviu Oana1

1 Department of Surgical Techniques, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania; 2 Department of Internal Medicine, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania; 3 Department of Anesthesiology and Intensive Care, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania

ABSTRACT

The objective of the study was to assess the procedure steps, complications, and short-term outcome in two Bichon dogs with patent ductus arteriosus (PDA) treated by surgical ligation (SL). Moderate hemorrhage occurred in one dog that underwent PDA ligation. Hemorrhage resulted from perforation of the caudomedial aspect of the ductus while attempting to expose the tips of the dissecting forceps. Hemorrhage was controlled by clamping the two edges of the ductus, suturing and applying a hemostatic clip. Surgery via thoracotomy was at the end successful in both dogs in which it was attempted. Complete PDA closure was achieved in both dogs. No residual ductal flow was detected after the surgery. Although technically demanding and with potential fatal complications, simple surgical ligation of PDA can still be a reliable technique in dogs.

KEYWORDS: Bichon dog; echocardiography; patent ductus arteriosus; silk ligation


CLINICAL CASE

UN CAZ DE SARCOM MUSCULAR CU EVOLUŢIE RAPIDĂ, PENTRU CARE S-A REALIZAT HEMIPELVIECTOMIE PARŢIALĂ, LA CÂINE

A CASE OF A FAST GROWING MUSCULAR SARCOMA AND SUBSEQUENT PARTIAL HEMIPELVECTOMY IN A DOG

Lector Univ. Dr. Lescai Daniel

Facultatea de Medicină Veterinară-Universitatea “Spiru Haret”

REZUMAT

Este urmărită şi detaliată evoluţia unui sarcom muscular, la un mascul Beagle care, în final, este supus unei intervenţii de hemipelviectomie parţială, în vederea creşterii şanselor de supravieţuire şi îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. Dubiul privind natura exactă a sarcomului este, însă, un element central al acestui caz. Analizele successive realizate în urma biopsiei şi intervenţiei de hemipelviectomie parţială nu oferă un diagnostic definitiv. De abia dupa ultima analiză imunohistochimică şi dupa decesul animalului, evaluarea datelor medicale strânse îndreaptă diagnosticul către un hemangiosarcom. Acest din urmă fapt, ca rezultat al gândirii critice medicale şi a studiului unor cazuri similare, întregeşte imaginea acestui caz şi explică de ce, în urma unor investigaţii succesive, realizate în timpul vieţii animalului, nu s-a punctat definitiv diagnosticul. Perioada de supravieţuire, de la debutul clinic până la deces, este de 95 de zile, încadrabilă statistic pentru perioada estimată în cazul hemangiosarcoamelor.

CUVINTE-CHEIE: hemipelviectomie, sarcom/hemangiosarcom muscular, imunohistochimie, CT contrast, câine

ABSTRACT

This is the case of a canine muscular sarcoma, in a Beagle male, followed by a subtotal hemipelvectomy in order to increase survival chances and to improve quality of life. The doubt regarding the true nature of the sarcoma is a key element of this case. Succesive testing following incisional biopsy and hemipelvectomy operation, do not pinpoint the definitive diagnostic. Only after the last test, the immunohistochemical analisys and after the animal is deceased, the assessment of all medical data produce the hypothesis of a hemangiosarcoma. This last fact, as a result of clinical critical thinking, along with the study of similar cases, may explain why, after succesive testing, during dog`s life, one could not pinpoint the exact nature of the sarcoma. Survival time, from first clinical signs until death is 95 days, within statistical survival time for hemangiosarcomas.

KEYWORDS: hemipelvectomy, muscular sarcoma/hemangiosarcoma, immunohistochemestry, contrast CT, dog


CLINICAL CASE

RAŢIONAMENT CLINIC ŞI MANAGEMENT CHIRURGICAL ÎN CAZUL UNEI UROLITIAZE LA UN CÂINE MONORHID CU SPONDILOZĂ ŞI HIPERPLAZIE DE PROSTATĂ CONCURENTE

CLINICAL DECISION MAKING AND SURGICAL MANAGEMENT IN THE CASE OF URINARY LITIASIS IN A MONORCHID DOG WITH CONCURRENT SPONDILOSIS AND PROSTATE HIPERPLASIA

Lector Univ. Dr. Lescai Daniel

Facultatea de Medicină Veterinară-Universitatea “Spiru Haret”, Daisy-Vet, Bucureşti

REZUMAT

Aceasta este o prezentare de caz al cărui subiect este un golden retriever, mascul monorhid, în vârstă de 10 ani, având o patologie ce prezintă simptomatologie confuză. Este un exemplu elocvent pentru un raţionament clinic în urma cumulării rezultatelor mai multor investigaţii, la un exemplar dintr-o rasă cunoscută pentru expresia redusă a semnelor de durere. Pacientul este examinat succesiv, de două ori, până să se recomande examinarea radiologică. În urma acesteia, originea manifestărilor clinice (deplasare greoaie, inapetenţă, frisoane, dezechilibru) este pusă pe seama modificărilor osteoarticulare. Cu toate acestea, imaginile radiografice surprind şi o litiază urinară (renală, la nivelul vezicii urinare şi uretrală). Suplimentar, din aspectul radiologic şi din examinarea clinică este observată şi o hiperplazie de prostată. Astfel, posibilele focare de durere şi simptomatologia pot fi puse pe seama mai multor afecţiuni concurente, necesitând o abordare complexă şi atentă, centrată pe soluţionarea problemelor acute şi cu potenţial de agravare. Tratamentul chirurgical luat în seamă este cel ce vizează realizarea uretrostomei scrotale şi a orhidectomiei în vederea prevenirii unei obstrucţii urinare iminente, urmând ca restul afecţiunilor să suporte un management medicamentos şi nutriţional.

CUVINTE-CHEIE: uretrostomă scrotală, obstrucţie urinară, spondiloză, durere, câine


ABSTRACT

This is a case presentation of a male golden retriever, 10 yo, monorchid with confusing clinical signs. This is a relevant exemple of clinical reasoning after gathering of multiple investigations results, having as subject a breed well known for its uncommon low expression of pain. The dog is successively physically examined untill it is referred for radiographic assessment. Subsequently, pain origin is considered to be of osteoarticular nature (low appetite, difficulty walking, twitching, imbalance). As incidential findings one can count renal, urinary bladder and uretral uroliths and a hiperplastic prostate. Though, pain origin can now be considered any of this concurrent pathology, requiring a complex approach, centered on acute ones and on potentially severe. Surgical approach consists of scrotal urethrostomy and castration in order to prevent an imminent urethral obstruction and medical and nutritional management of all other clinical problems.

KEYWORDS: scrotal urethrostomy, urinary obstruction, spondylosis, pain, dog


REVIEW

CHIRURGIA RADICALĂ ȘI ABORDAREA MULTIMODALĂ ÎN FIBROSARCOMUL FELIN

WIDE SURGICAL EXCISION AND MULTIMODAL APPROACHIN FELINE FIBROSARCOMA

Cristea Anca1, DVM, Dima Anda2, DVM

Vet Medical Center – Bucureşti

REZUMAT

Fibrosarcomul este unul dintre cele mai frecvente tumori maligne întalnite la pisici, fiind asociat cu inflamația cronică produsă de diferite tratamente injectabile iritante. Scopul acestui articol este de a sublinia importanța chirurgiei radicale și a tratamentului multimodal în vindecarea sau prelungirea perioadei de recurență. Abordarea chirurgicală ideală presupune excizarea formațiunii în bloc cu margini de 5cm de jur împrejurul formațiunii vizibile macroscopic și 2 planuri anatomice în profunzime. Tratamentele multimodale se referă la utilizarea unor metode complementare de terapie, respectiv chimioterapie ante-operator pentru micșorarea tumorii și/sau electrochimioterapie, radioterapie și imunoterapie, ori combinații ale acestora post-operator în cazul tumorilor incomplet excizate.

CUVINTE-CHEIE: fibrosarcom, citologie, chirurgie radicală, chirurgie reconstructivă, chimioterapie, electrochimioterapie

ABSTRACT

Fibrosarcomas are amongst the most common malignant tumors diagnosed in cats. They have been associated with chronic inflammation produced by different types of injections. The aim of this article is to emphasize the importance of aggressive surgery, as well as the one of multimodal approach in either curing or obtaining longer remissions for this type of cancer. The ideal surgical approach requires wide and complete en bloc excision with 5cm margins all around the visible tumor and 2 anatomical planes deep. The multimodal approach consists of chemotherapy before surgery in order to reduce the tumor volume and/or electrochemotherapy, radiotherapy and immunotherapy or different combinations of these after surgery with incomplete margins.

KEYWORDS: fibrosarcoma, cytology, wide surgical excision, reconstructive surgery, chemotherapy, electrochemotherapy


REVIEW

AUTOVACCIN SAU TEHNICI CHIRURGICALE ÎN PAPILOMATOZA BOVINELOR?

AUTOVACCIN OR SURGICAL TECHNIQUES IN BOVINE PAPILLOMATOSIS?

Dan Eugen Gîscă1, Andrei Tudose2, Ana Tudose3

1 Cabinet Medical Veterinar Individual, Localitatea Vânători, Județul Galați; 2 Cabinet Medical Veterinar Individual, Localitatea Mihail Kogălniceanu, Județul Galați; 3 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați, strada Cezar nr. 8 bis

REZUMAT

Papilomatoza bovină este o boală infecțioasă, contagioasă. Se cunosc patru tipuri de virusuri care produc leziuni cutanate. Două dintre ele provoacă papiloame la nivelul capului și gâtului bovinelor. Virusurile au o rezistență mare în mediul înconjurător, unde pot supraviețui săptămâni sau luni, fiind protejate de țesut. Papilomavirusul este prezent pe scară largă la bovine. Bovinele sunt principala sursă de rezervor natural de infecție, dar și frânghiile (căpestrele) ori instrumentarul pot fi surse de infecție importante.

CUVINTE-CHEIE: bovine, papilomatoză

ABSTRACT

Warts are caused by infection with the contagious bovine papillomavirus. Four types of the virus are known to produce skin lesions. All have been described as hardy. Two of the viral types cause most of the warts found on the head and neck of cattle. They will survive in the environment for weeks or months if protected by pieces of tissue such as a shed wart or bits of tissue on a halter. Papillomavirus is widely distributed in cattle. Cattle are the main source and natural reservoir of infection by the virus; but ropes (halters) and instruments can serve as a potential source of infection.

KEYWORDS: cattle, papillomatosis