RJVMF 7 (5) 2017

 

TABLE OF CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

DIETA ÎN UROLITIAZA CU STRUVIŢI VERSUS UROLITIAZA CU OXALAŢI LA PISICĂ

DIET IN UROLITHIASIS WITH STUVITES VERSUS UROLITHIASIS WITH OXALATES IN THE CAT

Conf. univ. dr. Simion Violeta-Elena, Lector univ. dr. Adriana Amfim

Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România

REZUMAT

Pisica este un animal carnivor, cu un tranzit digestiv rapid şi cu un comportament alimentar caracteristic. Un procent însemnat, de 10 – 15% din cazurile de afecţiuni ale tractului inferior la pisică, este datorat urolitiazelor, din care peste 80% sunt cauzate de formarea uroliţilor de tip struviţi şi oxalaţi. Urolitiaza este o afecţiune cu cauze multifactoriale – fiziologice, comportamentale, dietetice, patologice, însă factorul alimentar este printer cele mai importante în producerea acestei afecţiuni patologice. Cercetarea a urmărit formularea unei diete pentru pisicile cu urolitiază. Compoziţia a fost conformă cu parametrii nutritivi la această specie de animale. În structura reţetei au predominat carnea de vită şi organele (ficat, inimă, pulmon) la care s-a adăugat gălbenuşul de ou, iar ca produse de origine vegetală hrişca şi orezul. Toate ingredientele au fost preparate prin fierbere, cu excepţia gălbenuşului de ou, adăugat în compoziţie la sfârşitul preparării produsului. Ingredientele folosite în dietă trebuie să prevină formarea uroliţilor cu struviţi prin producerea de urină cu pH între 6.2 – 6.4, în timp ce pentru dizolvare pH-ul trebuie să fie între 5.9 – 6.1. În urolitiaza cu oxalat de calciu, dieta formulată are doar rol preventiv şi trebuie să menţină un pH între 6.6 – 6.8.

CUVINTE-CHEIE: alimente, dietă, urolitiază, pisică

ABSTRACT

The cat is a carnivorous animal with a fast digestive transit and a characteristic food behavior. A significant percentage, 10 to 15% of cases of lower cat tract disease are due to urolithiasis, of wich over 80% is caused by the formation of struvite and oxalate urolites. Urolithiasis is a disease with multifactorial causes – physiological, behavioral, dietary, pathological factor but food is among the most important in the production of this pathological condition. The research aimed at formulating a diet for cats with urolithiasis. The composition was in accordance with the nutritional parameters for this species. In the recipe structure predominated beef and organs (liver, heart, pulmon) to which egg yolk was added, and as products of vegetal origin, buckwheat and rice. All ingredients were prepared by cooking, except the egg yolk which was added to the composition at the end of the preparation of the diet. The ingredients used in diet must prevent the formation of struvite urolites by producing urine with pH between 6.2 – 6.4, while for dissolution, the pH should be bet ween 5.9 – 6.1. in calcium oxalate urolithiasis, the formulated diet only has a preventive role and should maintain a pH between 6.6 – 6.8.

KEYWORDS: food, diet, urolithiasis, cat


CLINICAL CASE

EFECTUL SUPLIMENTĂRII TRIPTOFANULUI DIN RAȚIA CÂINILOR ASUPRA COMPORTAMENTULUI

THE EFFECT OF TRYPTOPHAN SUPPLEMENTS ON DOGS BEHAVIOUR

*Drd. Kocis Timea Andrea, Prof. univ. dr. Colibar Mihaela Olimpia,

Asist. univ. dr. Hotea Ionela, Prof. univ. dr. Țibru Ioan

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara

REZUMAT

Efectele compoziţiei alimentaţiei asupra comportamentului la câine reprezintă un subiect dezbătut în lumea ştiinţifică de foarte mulţi ani. Astfel, se încearcă realizarea unei conexiuni între conţinutul de proteină alimentară, metabolismul triptofanului, nivelul plasmatic al serotoninei şi comportamentul agresiv. Prezentul studiu a fost realizat pe trei indivizi agresivi. Lor li s-a administrat un supliment de triptofan și s-a determinat valoarea serotoninei înainte de experiment și la finalul acestuia. Valorile serotoninei nu au prezentat modificări consistente și nici la nivel comportamental nu s-au înregistrat îmbunătățiri.

CUVINTE-CHEIE: triptofan, câine, serotonină, comportament

ABSTRACT

The influence of diet composition on dog behaviour have been the subject of debate in the scientific world for many years; trying to establish a connection between protein content, tryptophan metabolism, serotonin plasma levels and aggressive behaviour. The present study was conducted on three aggressive dogs, to which a tryptophan supplement was administered and the plasmatic serotonin value was determined before the supplement administration and at the end of the experiment. Plasmatic serotonin values did not show significant changes and there have not been observed any behavioural improvements.

KEYWORDS: tryptophan, dog, serotonin, behaviour


REVIEW

DERMATITELE PSIHOGENE ALE ANIMALELOR DE COMPANIE

PSYCHOGENIC DERMATITIS IN PETS

Prof. univ. dr. Gheorghe Solcan

Facultatea de Medicină Veterinară – Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

REZUMAT

Dermatitele psihogene ale animalelor de companie sunt adesea greu de recunoscut și tratat. Anxietatea și depresia determinate de schimbări bruște/brutale ale mediului de viață duc la manifestări substitutive: lins insistent sau chiar mușcare a membrelor, cozii și altor regiuni, cu instalarea unor leziuni dermatologice cronice, adesea dificil de diagnosticat. Şi aceasta, pentru că pot mima unele dermatite alergice suprainfectate bacterian. Informațiile privind schimbările survenite în mediul de viață, corelate cu tulburările de comportament sunt foarte utile pentru diagnostic. Tratamentul se bazează pe antidepresive, anxiolitice, calmante și antiinflamatoare locale, dar trebuie asociat cu corectarea mediului de viață al animalului.

CUVINTE-CHEIE: animale de companie, dermatite psihogene, anxietate, antidepresive

ABSTRACT

Psychogenic dermatitis are difficult to recognize and treat. Anxiety and depression caused by sudden or brutal changes of the environment are expressed by substitutive activities like persistent licking or even biting of paws, tail or other regions and consecutive chronic dermatitis, being difficult to establish the diagnosis because of their similarity wih bacterial superinfected allergic dermatitis. Informations about environment’ changes, correlated with behaviour diseases are very usefull for diagnostic. Treatment is based on anxyolitics, antidepressives, local analgesics and anti-inflammatory drugs, but must be associated with corrections of the environment.

KEYWORDS: pets, psychogenic dermatitis, anxiety, antidepressants


REVIEW

RELAȚII ÎNTRE PROTEINA ALIMENTARĂ ȘI FERTILITATEA LA VACILE DE LAPTE

INTERACTIONS BETWEEN FEED PROTEIN AND FERTILITY IN DAIRY COWS

Dragoș Lucian Bîrțoiu Drd.Vet.

Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (U.S.A.M.V.) București

REZUMAT

Prezentul articol prezintă date din literatură legate de relațiile dintre proteină, în special proteina degradabilă la nivel rumenal, și rata de fertilitate la vacile de lapte. De asemenea, prezintă câteva aspecte importante pentru evaluarea ureei din lapte, aceasta fiind un parametru extrem de important în verificarea eficienței azotului la vaca de lapte.

CUVINTE-CHEIE: azot, proteină, fertilitate, uree, vaca de lapte

ABSTRACT

This review aims to prezent data from literature which highlight the relationship between high protein diet and fertility. It also sumarises some important aspect in evaluating milk urea which is of highly importance in evaluating the nitrogen efieciency in dairy cows.

KEYWORDS: nitrogen, protein, fertility, urea, dairy cows